Chuyên mục Hướng dẫn sử dụng HubSpot Email Marketing, được xây dựng bởi Repu Digital – đại diện HubSpot Việt Nam, đối tác HubSpot đầu tiên